top of page

משרד עו"ד בלוך בחיפה

.שטח של  150 מ"ר, ממוקם בעיר התחתית,מתחם חלונות הסיטי 

    המרכיב הדומיננטי בעיצוב הפנים הוא הגוון השחור האהוב במיוחד על    בעל המשרד ואותו מרככים אלמנטי העץ השונים ברצפה, פרטיי הנגרות ופרטיי הסטיילניג והרהיטים הצבעוניים 

Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 1
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 1
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 4
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 3
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 7
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 1
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 2
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 5
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 6
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 8
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 9
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 1
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 1
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 1
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 1
Giva Winter - Lawyer - PalYam 2 Haifa 1
bottom of page