משרדי חברת אלאלוף בחיפה

משרד בשטח 240 מ"ר.

Gila Winter - Office day Auguest (by Lior Teitler) 40.jpg
Gila Winter - Office day Auguest (by Lior Teitler) 39.jpg
Gila Winter - Office day Auguest (by Lior Teitler) 41.jpg
Gila Winter - Office day Auguest (by Lior Teitler) 42.jpg
Gila Winter - Office day Auguest (by Lior Teitler) 43.jpg