top of page

משרדי  KLS capital 

משרד בשטח 300 מ"ר  עיצוב פנים בחומרים טבעיים, בטון אבן טבעית ופרקט אלון , משולבים עם הרבה עבודות ברזל כולל פרופיל בלגי

ועבודת סטיילינג מוקפדת.

Gila_Winter_Haifa_Office_15.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_16.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_4.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_13.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_17.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_12.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_14.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_7.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_11.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_10.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_2.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_9.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_3.jpg
Gila_Winter_Haifa_Office_6.jpg
bottom of page