top of page

משרדי עורכי דין חיפה

בשטח של  240 מ"ר , ממוקם בעיר התחתית, ונמצא בבניין משרדים חדש.

העיצוב מאופיין בעיקר ע"י צבעוניות חזקה ולא שגרתית, מחיצות אלומיניום אקוסטיות.

וחומרי גמר לא שגרתיים.

Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
bottom of page