top of page

קליניקה לכירורגיה פלסטית פרופסור אולמן 

קליניקה בשטח של כ 100 מ"ר ,

עקרונות העיצוב הושתתו על צבעוניות חזקה, חומרי גמר מודרניים, מחיצות אינובייט שחורות , ונגרות מוקפדת.

בקליניקה עצמה  הושם דגש על תאורה חזקה, ושימוש בזכוכית מודפסת.

Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
Gila_Winter_-_Tami_Ulman's_office_Haifa1
bottom of page